یکشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۵

به ياد درخت خشکيده‌ای که قطع شد


Sere Tree
Swinging Blue Jeans - Don't Make Me Over (1966)

بايگانی