سه‌شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۵

نوحه‌پذيری

سيد علی صالحی، شاعر، در ويژه‌نامه‌ی بزرگ‌داشتِ هـ.ا. سايه در روزنامه‌ی شرق:

عجب رنجِ بی‌راهی‌ست كه همه‌ی نهاد و گزاره‌ی انسانِ ايرانی را به سودِ «بغض ملى» مصادره كرده‌است... پس اين «حسرتِ ويرانگر» كى پايان خواهد گرفت؟ چرا غمگين‌ترين شعرها، ترانه‌ها، تصنيف‌ها و آهنگ‌ها در سرزمين ما پرفروش‌ترين‌ها هستند؟ ريشه‌هاى نوحه‌پذيريِ اين مردم به كدام رنج‌هاى مزمن و پنهان و آشكار بازمى‌گردند؟ [+]

جامعه‌شناسی شکست

- ...اما با همه‌ی اين حرف‌ها بايد اميد داشت؛ چون شکست مقدمه‌ی پيروزی است.
- چه مقدمه‌نويس روده‌درازی است اين... نکند مقدمه‌ی ابن خلدون است؟
- ای‌ی، يک کمی هم به جامعه‌شناسی مربوط می‌شود.

بايگانی