یکشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۸

حفظِ نظام بدونِ ملت


در سری فیلم‌های ترمیناتور آینده‌ای تصویر می‌شود که انسان‌ها به ماشین‌های هوشمند مأموریت داده‌اند که هر گونه احتمالِ جنگ را از بین ببرند. این ماشین‌های هوشمند تشخیص می‌دهند که عاملِ اصلی هر جنگی همانا انسان است! بنابراین اکثریتِ انسان‌ها را با سلاح‌های اتمی از بین می‌برند.

در نظامِ جمهوریِ اسلامی بنا بر آن شد که «حفظِ نظام اوجب واجبات است» و «نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد». به این ترتیب مهم‌ترین وسواسِ «نظام» حفظِ خودش شد و مهم‌ترین مشغله‌ی آن این که نااهلان و نامحرمان را طرد کند. بنابراین در جمهوریِ اسلامی برای حفظِ نظام عبور از مرزهای شرع و اخلاق مجاز دانسته شد؛ پس بر آنان که «نااهل» نامیده شدند هر ستمی روا دانسته شد و به آنان که «نامحرم» بودند هر دروغی گفته شد تا نظام حفظ شود. اما نظامِ جمهوری اسلامی خودش چه بود و قرار بود چه کار کند؟ نظامی بود که قرار بود تجسم صداقت و عدالتِ علوی (به شکلِ اساطیریِ آن در تاریخ شیعه) باشد. اسطوره‌ی امام علی حکومت را از کهنه‌کفشی بی‌ارزش‌تر می‌دانست اگر به کارِ جلوگیری از ستم و برپایی عدل نیاید و یک کلامِ دروغِ مصلحتی نگفت که می‌توانست با آن حکومت را دوازده سال زودتر در اختیار گیرد.

به درستی دریافتند که مهم‌ترین تهدید برای ثباتِ نظام انتخاباتِ آزاد است، پس انتخاباتِ آزاد را تعطیل کردند با آن که انتخاباتِ آزاد یکی از وعده‌های اصلی انقلابی بود که این نظام را بنیان نهاد.

در نهایت این نتیجه قابل‌تصور بود که مهم‌ترین عاملِ خطر برای نظام اسلامی وجودِ ملت بدانند. گویا سیستمِ هوشمندِ جمهوریِ اسلامی نهایتاً به این نتیجه رسیده است.

4 comments:

ناشناس گفت...

دوستان گرامی:

هی نگید ما بازی خوردیم که رای دادیم. ما متمدنانه آنطور که زیبنده یک ایرانی است آمدیم که این دولت دروغ و چپاول را برکنار کنیم. حالا هم به علی کودتاچی محکم می گوییم که وقت رفتن توست.

الان دنیا با ماست و به نجابت و دلاوری این ملت قهرمان درود می فرستد!

ناشناس گفت...

دوستان گرامی:

کودتاچی هیچوقت چون حالا منزوی و بدبخت نبوده است. تنها شاهرودی به احمدی نژاد تبریک گفته. یزدی هم یه حرفی زده است.

در این تردیدی ندارم که این بار ملت پیروز خواهد شد.

گام های فوری به گمان من:

- کمپین برای جلوگیری از برسمیت شناخته شدن دولت کودتا از طرف دولت ها

- سازماندهی گسترده اعتصابات مدنی

در ضمن استفاده بهینه از انرژی موجود مردم برای تداوم رویارویی با کودتاگران!

ناشناس گفت...

روش نوین ارسال پیامک در شرایط موجود

http://www.tahieh.net/index.phtml?tsk=read&id=782

به همه اطلاع رسانی کنید.

ناشناس گفت...

دوستان،

اگر امروز از پا بنشینیم الف نون رئیس جمهور مادام العمر ما خواهد بود. امروز یکشنبه ۲۴ خرداد از ساعت ۵ بعد از ظهر همه در میدان آزادی در اعتراض به این انتخابات تقلبی تجمع می‌کنیم. امروز با رنگ سبز بیرون بیایید. به همه اطلاع رسانی کنید.

بايگانی