جمعه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۴

حکومت رجاله‌ها

واقعاً ترسناک است اگر احمدی‌نژاد با عنايات ناظران بسيجی و نمازها و توسل آقايان علما رأی بياورد... اميدوارم در ساعات آخر رأی‌گيری مردم اين خطر را احساس کنند و بروند و به کس ديگری رأی بدهند، حتی قاليباف!

بايگانی