چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۱

«آقا خيلي پروپا قرص مينويسي... من از اين چيزها سر در نميارم ... خوب آدمهايي وبلاگ مي‌نويسند كه چهار كلمه سواد دارند ...اصلا ميفهمي ساينس يعني چي؟ تا حالا رنگ آزمايشگاه رو ديدي؟ ... فكر مي‌كنم شما در آن قسمت فريبكاري و شيادي خودتان را نشان داده‌ايد»

نظرات درباره‌ي نوشته‌ي من(روزهاي قبل را بخوانيد) در زمينه‌ي علم تجربي. يك سؤال اساسي برايم مطرح شد: آيا واقعا من دارم از رسانه‌ي وبلاگ درست استفاده مي‌كنم؟ هر محتوايي را نمي‌توان در هر ظرفي ريخت، رسانه خودش نيمي از پيام است. اگر سردبير يك روزنامه - كه خيلي جدي‌‌تر از وبلاگ است - بخواهد جنين بحثهايي را در روزنامه‌اش راه بياندازد دچار ترديد مي‌شود. چه برسد به وبلاگ. اين سؤال: آيا وبلاگ جاي بحث فلسفي است؟ شما نظرتان چيست؟

بايگانی