سه‌شنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۴

ظاهراً عقل کسانی که BlogRolling را راه انداخته‌اند به اين نمی‌رسيده که کسانی ممکن است بيماری پينگ کردن وبلاگ ديگران را داشته باشند. هر کس می‌تواند به سايت بلاگ‌رولينگ برود و اعلام کند وبلاگ کسی به روز شده‌است در حالی که صاحب وبلاگ اصلاً روحش هم خبر ندارد. نمی‌دانم چرا اين کار را می‌کنند، شايد از نوشته‌ای خوش‌شان می‌آيد و می‌خواهند کسانی که تا به حال نخوانده‌اند هم بخوانند. ولی به هر صورت با اين کارشان کم‌کم بلاگ‌رولينگ را به چوپان دروغ‌گو تبديل کرده‌اند.
آقا يا خانمی که وبلاگ مرا پينگ می‌کنيد! هيچ لطفی در اين کار نيست، خواهش می‌کنم اين کار را نکنيد.

بايگانی