چهارشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۴

پيامی به دکتر معين

آقای دکتر، به نظر من شما بايد يک شعار محدود انتخاب کنيد و قول بدهيد بر سر آن مقاومت نامحدود، حتی تا پای جان داشته باشيد. اگر آقای خاتمی بر سر شعار «اختيارات رئيس جمهور» يا «لغو نظارت استصوابی» مقاومت نامحدودی نشان می داد، وضع ما امروز بهتر می بود.
شعار شما بايد در حيطه اختيارات باريک رئيس جمهوری اسلامی ايران باشد. همچنين شعار شما بايد مشخص، غيرقابل تفسير و چالش بر انگيز در جهت اصلاح امور باشد؛ پس لطفا شعاری در رده های کلی و مبهم و تفسير پذير، مانند «جامعه مدنی» يا «حزب گرايي» يا «اصلاحات» ارائه نفرماييد که مصادره به مطلوب می شود و حتی اگر نشود، امروزه معلوم شده اين جور شعارها در حد و اندازه ی دهان رئيس جمهور نيست و تنها رهبری است که حق دارد اين گونه جهت گيری های کلی را برای نظام جمهوری اسلامی تعيين کند
.در ضمن بهتر است بعد از تائيد صلاحيت احتمالی اين شعار را اعلام کنيد که ترس رد صلاحيت باعث گنگ شدن و بی مفهوم شدن شعار شما نشود!
شعار درست خيلی مهم است آقای دکتر، اميدوارم به اين موضوع هم فکر کرده باشيد، که چرا شعارهای بی خاصيت و مبهم آقای خاتمی هيچ دردی را دوا نکردند، ولی يک شعار مشخص و غيرقابل تفسير «قانونگرايی» تغيير بسياری ايجاد کرد.

1 comments:

چهار سو گفت...

دلیل پا فشاری نکردن خاتمی هراس از افتادن به ورطه دیکتاتوری ( مثل عراق سابق) بود و تکرار تجربه پا فشاری مرحوم هویدا بر ساواک و انحرافات صورت گرفته از آن پیشنهاد.به نظر من معین به زبان ساده تری باید حرف بزند ولی به زبان علمی تری جزئیات را ارائه دهد