دوشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۶

هزارتوی خواب

شماره‌ی هفدهم ماه‌نامه‌ی اينترنتی هزارتو، هزارتوی خواب، منتشر شد. شماره‌ی پر و پيمانی است با نوزده نوشته‌ی خوب و بسيار خوب از انواع مختلف. در اين شماره تأملات يک خواب‌نورد از من است.