دوشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۵

برش هايی از فضا-زمان من

در شماره‌ی جديد هزارتو - هزارتوی تصوير.

بايگانی