پنجشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۵

Black Swans

شنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۵

اکنون من
با خاطری ناسور
از دالان خاطره‌های خاردار می‌گذرم
در بيابان،
جوی موليانی نيست
سرزنش‌های خار مغيلان هست و
ياد يار مهربانی نيست
کعبه‌ای شايد باشد؛
شوقی نيست.

بايگانی