پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۵

با آن‌چه می‌گويی مخالف‌ام؛ اما از حقِ تو برای گفتن‌اش تا سرحدِ مرگ دفاع می‌کنم.
نقل قول منسوب به ولتر


اگر امکان‌اش بود، راه‌حل ساده‌تر به جای اين مرگِ ناخوشايند، اين بود که بفهميم چطور می‌شود با چنان چيزی موافق بود.

تفاوت آزادانديشی عصرِ چاپ و آزادانديشی عصر وبلاگ شايد همين باشد.

4 comments:

Niki گفت...

Dear Amin- Why did you erase your post? especially after so many people put comments?

Amin گفت...

I haven't erased anything, Niki jan. I think Blogger server was temporarily down.

Blind Pilot گفت...

همين که بين اين دو (به قول تو عصر چاپ و عصر وبلاگ) تفاوت قايل شده اي - و در واقع بر خلاف ميل و منظورت ارزش دومي را به رسميت شناخته اي - (هر چه باشد دوره اي است نوين در نتيجه و به ذات ارزش مند)- خود پيش رفتي بزرگ است.
و درباره ي ان چه گفته اي - ولتر به عصر چاپ تعلق داشت. عصر نو به ولتر نيازي ندارد.

Niki گفت...

oh i'm sorry that was totally my mistake.

بايگانی